ASBV training Service Technicians

Train de trainer

Daar August Storm inmiddels beschikt over een breed scala aan kennis op het gebied van verschillende merken gasmotoren, vinden wij het noodzakelijk dat deze kennis binnen het team van onze Service Technici aan elkaar wordt overgedragen. Hiermee verzekeren wij onszelf en onze klanten van onze brede inzetbaarheid en voorkomen we dat kostbare kennis verloren gaat.

Op 31 januari organiseerde August Storm een training voor al onze service Technici.

Deze training heet: Train de Trainer.

Met andere woorden: “Hoe breng ik mijn kennis over op een andere specialist”

Wordt vervolgd………

Train de trainer

Ga terug